Madrasah, de rest is waswasah!

Instituut voor onderwijs en opvoeding

 

Organisatieprofiel
Stichting Madrasah Darul-Erkam beoogt de verbetering van de moslimgemeenschap en streeft naar een begaafde moslimjeugd. Om deze nobele doelen te realiseren verzorgt Madrasah Darul-Erkam onderwijs op het gebied van religie, taal en geschiedenis. Aan dit onderwijsinstituut kunnen dames en heren volledig gescheiden onderwijs volgen.

Madrasah Darul-Erkam faciliteert dit onderwijs sinds 2013 en is actief bezig geweest om godsvrucht en bewustzijn te wekken in de islamitische gemeenschap. Gedurende deze tijd heeft het onderwijsinstituut niet alleen opleidingen en lezingen aangeboden, maar ook een compleet nieuw onderwijssysteem opgezet met haar eigen onderwijsprogramma’s en lesmaterialen voor elke leeftijdscategorie. Ons onderwijsinstituut telt momenteel ongeveer 200 leerlingen.  

Het onderwijsinstituut benadrukt het Nederlands als voertaal om het islamitische onderwijs zo optimaal en toegankelijk mogelijk te maken aan een ieder in de Nederlandse samenleving.

Bestuur

Voorzitter en docent:

Enes Ulusoy is geboren in Heemskerk. Hij heeft op jonge leeftijd de religieuze basiskennis meegekregen van zijn ouders en heeft jarenlang intensieve privé lessen gevolgd van verschillende imams aan de lokale moskee. Hij heeft ook op meerdere islamitische kostscholen gezeten.

Op jonge leeftijd werd hij bezield door zijn spirituele leermeester Shaykh Mahmud al-Ufi. Hij heeft op jonge leeftijd zijn verdere studie van de islamitische wetenschappen en de Arabische taal voortgezet en heeft bij verschillende geleerden lessen gevolgd. Hij heeft zowel mondelinge als schriftelijke toestemmingen om islamitisch onderwijs te verzorgen. Na zijn techniekopleiding heeft hij drie jaar als natuurkundedocent gewerkt in het voortgezet onderwijs. Parallel daaraan heeft hij zijn academische opleiding gecontinueerd op het gebied van literatuur, religie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn universitaire bachelor heeft hij zich tijdens zijn masteropleiding gespecialiseerd in History of the Middle East. Daarna heeft hij met een post-master zijn eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Hij heeft twee jaar als geschiedenisdocent gewerkt in het voortgezet onderwijs en is nog steeds werkzaam als docent. Hij spreekt Turks, Engels, Arabisch en Nederlands. 

Penningmeester en docent:

Selahattin Arslan is geboren in Heemskerk. Na zijn havo heeft hij techniek gestudeerd. Momenteel is hij werkzaam als projectuitvoerder, (beton)timmerman en installateur in de bouw. Daarnaast construeert en ontwikkelt hij trappen. Hij heeft vanaf jonge leeftijd islamitische lessen gevolgd bij diverse imams en geleerden. Hij spreekt Turks, Engels en Nederlands.

Teamleidster zusters en docente:

Esma Ulusoy is geboren Heemskerk. Na haar middelbare school is ze afgestudeerd als maatschappelijke werkster. Ze heeft gewerkt aan verschillende overheidsinstanties en non-profit organisaties. Ze is op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in de islamitische studies en heeft bij diverse imams en geleerden gestudeerd.