Madrasah, de rest is waswasah!

Instituut voor onderwijs en opvoeding

 

Organisatieprofiel
Stichting Madrasah Darul-Erkam beoogt de verbetering van de moslimgemeenschap en streeft naar een begaafde moslimjeugd. Om deze nobele doelen te realiseren verzorgt Madrasah Darul-Erkam onderwijs op het gebied van religie, taal en geschiedenis. Aan dit onderwijsinstituut kunnen dames en heren volledig gescheiden onderwijs volgen.

 

Madrasah Darul-Erkam faciliteert dit onderwijs sinds 2013 en is actief bezig geweest om godsvrucht en bewustzijn te wekken in de islamitische gemeenschap. Gedurende deze tijd heeft het onderwijsinstituut niet alleen opleidingen en lezingen aangeboden, maar ook een compleet nieuw onderwijssysteem opgezet met haar eigen onderwijsprogramma’s en lesmaterialen voor elke leeftijdscategorie. Daarnaast heeft Stichting Madrasah Darul-Erkam haar schoolgebouw van circa 1000 gekocht zonder hypotheek. Ons onderwijsinstituut telt momenteel ongeveer 200 leerlingen.  

 

Het onderwijsinstituut benadrukt het Nederlands als voertaal om het islamitische onderwijs zo optimaal en toegankelijk mogelijk te maken aan een ieder in de Nederlandse samenleving.

 

Bestuur

Voorzitter en docent:

drs. Enes Ulusoy is geboren op 3 november 1992 te Heemskerk. Na zijn havo heeft hij techniek gestudeerd. Vervolgens heeft hij drie jaar als natuurkundedocent gewerkt in het voortgezet onderwijs. Hij heeft op jonge leeftijd de religieuze basiskennis meegekregen van zijn ouders en heeft jarenlang intensieve privé lessen gevolgd van verschillende imams aan de lokale moskee. Hij heeft ook op meerdere islamitische kostscholen gezeten.

Op jonge leeftijd werd hij bezield door zijn spirituele leermeester Mauwlana Shaykh Mahmud Efendi al-Naqshibandi al-Mujaddidi al-Khalidi al-Ufi. Hij heeft op jonge leeftijd zijn verdere studie van de islamitische wetenschappen en de Arabische taal voortgezet bij de geleerden Mauwlana Shaheed, Ali Kara Hoca en Molla Lokman. Daarnaast heeft hij bij verschillende geleerden lessen gevolgd. Hij heeft zowel mondelinge als schriftelijke toestemmingen om islamitisch onderwijs te verzorgen. Parallel aan zijn traditionele madrasah-studie heeft hij zijn academische opleiding gecontinueerd op het gebied van literatuur, religie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een Master of Arts in History of the Middle East en werkt momenteel als docent in het voortgezet onderwijs. Tevens is hij bezig met een tweede master voor zijn eerstegraads lesbevoegdheid. Hij spreekt Turks, Engels, Arabisch en Nederlands. 

 

Penningmeester en docent:

Selahattin Arslan is geboren op 22 april 1993 te Heemskerk. Na zijn havo heeft hij techniek gestudeerd. Momenteel is hij werkzaam als projectuitvoerder, (beton)timmerman en installateur in de bouw. Daarnaast construeert en ontwikkelt hij trappen. Hij heeft vanaf jonge leeftijd islamitische lessen gevolgd bij diverse imams en geleerden. Hij spreekt Turks, Engels en Nederlands.

 

Teamleidster zusters en docente:

Esma Ulusoy is geboren op 24 november 1994 te Heemskerk. Na haar middelbare school is ze afgestudeerd als maatschappelijke werkster. Ze heeft gewerkt aan verschillende overheidsinstanties en non-profit organisaties. Ze is op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in de islamitische studies en heeft bij diverse imams en geleerden gestudeerd.