Madrasah, de rest is waswasah!

Instituut voor onderwijs en opvoeding


Stichting Madrasah Darul-Erkam beoogt de verbetering van de moslimgemeenschap en streeft naar een hoogbegaafde moslimjeugd. Om deze nobele doelen te realiseren verzorgt Madrasah Darul-Erkam onderwijs op het gebied van religie, taal en geschiedenis. Aan dit onderwijsinstituut kunnen dames en heren volledig gescheiden onderwijs volgen.

 

Madrasah Darul-Erkam faciliteert dit onderwijs sinds 2013 en is actief bezig geweest om godvrucht en bewustzijn te wekken in de islamitische gemeenschap. Gedurende deze tijd heeft het onderwijsinstituut niet alleen lessen en lezingen gegeven, maar ook een compleet nieuw onderwijssysteem opgezet met haar eigen onderwijsprogramma’s en lesmaterialen waaronder lesboeken en stencils. Ons onderwijsinstituut telt momenteel circa 200 leerlingen.

 

Het onderwijsinstituut benadrukt het Nederlands als voertaal om het islamitische onderwijs zo optimaal en toegankelijk mogelijk te maken aan een ieder in de Nederlandse samenleving.