Madrasah, de rest is waswasah!

Instituut voor onderwijs en opvoeding

 

Organisatieprofiel
Stichting Madrasah Darul-Erkam beoogt de verbetering van de moslimgemeenschap en streeft naar een begaafde moslimjeugd. Om deze nobele doelen te realiseren verzorgt Madrasah Darul-Erkam onderwijs op het gebied van religie, taal en geschiedenis. Aan dit onderwijsinstituut kunnen dames en heren volledig gescheiden onderwijs volgen.

 

Madrasah Darul-Erkam faciliteert dit onderwijs sinds 2013 en is actief bezig geweest om godsvrucht en bewustzijn te wekken in de islamitische gemeenschap. Gedurende deze tijd heeft het onderwijsinstituut niet alleen lessen en lezingen gegeven, maar ook een compleet nieuw onderwijssysteem opgezet met haar eigen onderwijsprogramma’s en lesmaterialen waaronder lesboeken en stencils. Ons onderwijsinstituut telt momenteel circa 200 leerlingen.

 

Het onderwijsinstituut benadrukt het Nederlands als voertaal om het islamitische onderwijs zo optimaal en toegankelijk mogelijk te maken aan een ieder in de Nederlandse samenleving.

 

Bestuur

Voorzitter en hoofddocent:

Enes Ulusoy is geboren op 3 november 1992 te Heemskerk. Na zijn havo heeft hij techniek gestudeerd. Vervolgens heeft hij drie jaar als natuurkundedocent gewerkt in het voortgezet onderwijs. Hij heeft op jonge leeftijd de religieuze basiskennis meegekregen van zijn ouders en heeft jarenlang intensieve privé lessen gevolgd van verschillende imams aan de lokale moskee. Hij heeft ook op meerdere islamitische kostscholen gezeten.

Op jonge leeftijd werd hij bezield door zijn spirituele leermeester Mauwlana Shaykh Mahmud Efendi al-Naqshibandi al-Mujaddidi al-Khalidi al-Ufi. Hij heeft op jonge leeftijd zijn verdere studie van de islamitische wetenschappen en de Arabische taal bij verschillende geleerden voortgezet onder wie Mauwlana Shahied, Ali Kara Hoca en Molla Lokman. Hij heeft zowel mondelinge als schriftelijke certificaten ontvangen van diverse geleerden onder wie Shaykh Kifayat al-Bukhari, Shaykh Muhammad Shit al-Hayali en Shaykh Yahya al-Ghawthani. Hij heeft tevens een schriftelijke toestemming van de prominente Koranexegeet Shaykh Muhammad ‘Ali al-Sabuni om zijn boeken te onderwijzen. Parallel aan zijn traditionele madrasah-studie heeft hij zijn academische opleiding gecontinueerd op het gebied van literatuurwetenschappen, geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een Master of Arts in History of the Middle East en werkt momenteel als geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs. Tevens is hij bezig met een tweede master voor zijn eerstegraads lesbevoegdheid. Hij spreekt Turks, Engels, Arabisch en Nederlands. Hij is getrouwd en heeft een dochter.

 

Penningmeester en docent:

Selahattin Arslan is geboren op 22 april 1993 te Heemskerk. Na zijn havo heeft hij techniek gestudeerd. Momenteel is hij werkzaam als projectuitvoerder, (beton)timmerman en installateur in de bouw. Daarnaast construeert en ontwikkelt hij trappen. Hij heeft vanaf jonge leeftijd islamitische lessen gevolgd bij diverse imams en geleerden. Hij spreekt Turks, Engels en Nederlands. Hij is getrouwd en heeft een dochter. 

 

Teamleidster zusters en docente:

Esma Ulusoy is geboren op 24 november 1994 te Heemskerk. Na haar middelbare school is ze afgestudeerd als maatschappelijke werkster. Ze heeft gewerkt aan verschillende overheidsinstanties en non-profit organisaties. Ze is op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in de islamitische studies en heeft bij diverse imams en geleerden gestudeerd.