Madrasah, de rest is waswasah!

Inschrijving

Voor verzoek tot inschrijving kunt u het online inschrijfformulier gebruiken. Klik op inschrijven in het bovenstaande menu.

Kosten

Het maandelijkse lesgeld bedraagt € 30,- per persoon. Er zijn kortingsmogelijkheden voor degenen die uit hetzelfde gezin komen (zie tabel hieronder). Naast het maandelijkse lesgeld is er ook een eenmalige inschrijvingskosten. 

Aantal personen uit hetzelfde gezin Maandelijks lesgeld Eenmalige inschrijvingskosten
1 persoon € 30,- € 30,-
2 personen € 50,- € 30,-
3 personen € 80,- € 30,-
4 personen € 100,- € 30,-
5 personen € 120,- € 30,-
6 personen € 140,- € 30,-

Opzegging & huisregels

De inschrijving is maandelijks wederzijds opzegbaar. De onderwijsinstelling behoudt het recht op permanente opzegging van de inschrijving ingeval de afspraken en/of de regels worden geschonden. Hieronder volgt een overzicht van de regels:

1- De leerlingen/studenten hebben respect voor elkaar.

2- Ze hebben respect tegen de docenten. 

3- Voordat de les begint zijn de leerlingen/studenten aanwezig in het leslokaal.

4- Ze hebben altijd hun spullen en lesmaterialen in orde. Dat zijn: schrijfmateriaal en schrift, Koran, de lesboeken en eventueel eten & drinken.

5- Ze hebben altijd hun huiswerk in orde. Dit betekent dat de Koranbladzijde dagelijks is geoefend, de memorisatie is gedaan, voor religie huiswerk geleerd en opdrachten gemaakt.

6- Als de docent(e) spreekt tijdens de les, dan is iedereen stil en luistert aandachtig. 

7- Als de leerling/student wat wil zeggen tijdens de les, dan dient hij eerst toestemming te vragen.

8- Tijdens de les niet eten of drinken. Dit betekent ook dat er geen eten of drinken op tafel ligt tijdens de les.  

9- De mobiele telefoons moeten altijd op stil.

10- De leerlingen/studenten zijn verantwoordelijk voor het opruimen en netjes achterlaten van het leslokaal.

11- Kleding dient correct te zijn en dus niet aanstootgevend en/of  ongepast bij de identiteit van de onderwijsinstelling. Voor de dames geldt dat ze hoofddoek op hebben die hals, oren en haren bedekt. Geen strakke, doorzichtige kleding en/of aanstootgevende kleding dragen. Geen hoge hakken. Geen make-up en/of sieraden. Lange mouwen minimaal tot de polsen. Lange jurk minimaal tot de enkels. Voor de heren geldt dat ze hoofddeksel op hebben en geen pet of muts. Lange broekspijpen minimaal tot de enkels. Geen sieraden en ongeoorloofde haarstijl.

12- Opnamen/film apparatuur, muziekspeler en laserpennen zijn in het schoolgebouw niet toegestaan. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om op welke manier dan ook zulk soort apparatuur te gebruiken, hiermee te filmen, op te nemen en/of af te spelen of op welke manier dan ook met deze apparaten de lessen te verstoren.

13- Als de leerling niet aanwezig kan zijn in de les of te laat komt, dan dienen de ouders dit door te geven aan de school. Als de student niet aanwezig kan zijn of te laat komt, dan dient hij dit zelf door te geven. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de lessen. Dit wordt streng bijgehouden. Het schoolbestuur behoudt het recht om de leerling/student permanent uit te schrijven als er sprake is van regelmatige afwezigheid, regelmatige overtreding van de regels, slordige werkhouding of grensoverschrijdend gedrag.

Onze gouden regels