Inschrijving

Voor verzoek tot inschrijving kunt u het online inschrijfformulier gebruiken. Klik op inschrijven in het bovenstaande menu.

Kosten

Het maandelijkse lesgeld bedraagt € 30,- per persoon en wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Er zijn kortingsmogelijkheden voor degenen die uit hetzelfde gezin komen (zie tabel hieronder). Naast het maandelijkse lesgeld is er ook een eenmalige inschrijvingskosten. Hiervoor krijgt u een betaallink. 

Aantal personen uit hetzelfde gezin Maandelijks lesgeld Eenmalige inschrijvingskosten
1 persoon € 30,- € 30,-
2 personen € 50,- € 30,-
3 personen € 80,- € 30,-
4 personen € 100,- € 30,-
5 personen € 120,- € 30,-
6 personen € 140,- € 30,-

Opzegging & huisregels

De inschrijving is maandelijks wederzijds opzegbaar. De onderwijsinstelling behoudt het recht op permanente opzegging van de inschrijving ingeval de afspraken en/of de regels worden geschonden. Hieronder volgt een overzicht van de regels:

1- De leerlingen/studenten hebben respect voor elkaar.

2- Ze hebben respect tegen de docenten. 

3- Voordat de les begint zijn de leerlingen/studenten aanwezig in het leslokaal.

4- Ze hebben altijd hun spullen en lesmaterialen in orde. Dat zijn: schrijfmateriaal en schrift, Koran, de lesboeken (deze krijgen ze van ons) en

eten & drinken.

5- Ze hebben altijd hun huiswerk in orde. Dit betekent dat de Koranbladzijde dagelijks is geoefend, de memorisatie is gedaan, voor religie huiswerk geleerd en opdrachten gemaakt.

6- Als de docent(e) spreekt tijdens de les, dan is iedereen stil en luistert aandachtig. 

7- Als de leerling/student wat wil zeggen tijdens de les, dan dient hij eerst toestemming te vragen.

8- Tijdens de les niet eten of drinken. Dit betekent ook dat er geen eten of drinken op tafel ligt tijdens de les.  

9- De mobiele telefoons moeten altijd op stil.

10- De leerlingen/studenten zijn verantwoordelijk voor het opruimen en netjes achterlaten van het leslokaal.

11- Kleding dient correct te zijn en dus niet aanstootgevend en/of  ongepast bij de identiteit van de onderwijsinstelling. De privé lichaamsdelen moeten bedekt zijn.

12- Voor de eerste twee lessen van het schooljaar/studiejaar geldt altijd een strenge aanwezigheidsplicht. Mocht de leerling(e)/student(e) toch afwezig zijn in de eerste en/of tweede les, dan wordt hij/zij automatisch uitgeschreven, tenzij er sprake was van een noodtoestand.

13- Als de leerling niet aanwezig kan zijn in de les of te laat komt, dan dienen de ouders dit door te geven aan de school. Als de student niet aanwezig kan zijn of te laat komt, dan dient hij dit zelf door te geven. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de lessen. Dit wordt streng bijgehouden. Het schoolbestuur behoudt het recht om de leerling/student permanent uit te schrijven als er sprake is van regelmatige afwezigheid, regelmatige overtreding van de regels, slordige werkhouding of grensoverschrijdend gedrag.

Onze gouden regels