Groep 1

Het onderwijs in ons onderwijsinstituut is onderverdeeld in vijf groepen. Groep 1 is de kleuterklas; hier krijgen de kinderen van 4-6 jaar spelenderwijs islamitische opvoeding en onderwijs. Ze maken kennis met de beginselen van islam zoals de pilaren van islam en iman, de kleine rituele wassing en de handelingen in het gebed. Daarenboven leren ze het Arabische alfabet en een aantal smeekbedes en korte hoofdstukken uit de koran. Door middel van leerzame spelletjes en liedjes wordt er een warme sfeer gecreëerd waardoor de kleuters een aangenaam gevoel krijgen voor het onderwijsinstituut. Dit is heel erg belangrijk voor hun verdere studieloopbaan aan het onderwijsinstituut.

 

Groep 2

Groep 2 bestaat uit leerlingen van 7-10 jaar. Deze groep leert de Arabische leesregels en krijgt een gestructueerd onderwijs in de recitatie en memorisatie van de koran. Bovendien leren de kinderen in deze groep de geloofsfundamenten, gedragsleer, het gebed en de reiniging. Ze krijgen ook leuke lessen over de verhalen uit de koran en de hadith. Hiermee wordt een sterke band gecreëerd tussen de kinderen en de islam.  

Er is tevens een lesboek ontwikkeld voor Arabische leesregels. Met dit boekje kunnen de kinderen op een gemakkelijke manier de leesregels leren om daarna de koran op een juiste manier te kunnen reciteren conform de regels van fonetiek.

 

Groep 3

In groep 3 zitten de leerlingen van 11-13 jaar. In deze groep gaan de kinderen verder met recitatie en memorisatie en ze verdiepen zich iets meer in de geloofsfundamenten, gedragsleer, het gebed en de reiniging. Bovendien leren ze de voorschriften van het vasten. De leerlingen maken ook kennis met de voorschriften van de grote rituele wassing en de menstruatie. Daarnaast komt een vak over de biografie van de geliefde profeet (vrede en zegeningen zij met hem) nog erbij. In dit vak leren ze de gebeurtenissen en de leringen uit het leven van de geliefde profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

 

Groep 4

Groep 4 is voor de leerlingen van 14-17 jaar. In deze groep wordt de leerstof iets uitgebreider. De leerlingen worden wijs gemaakt over hun ware identiteit om hiermee bewustzijn te creëren onder deze jongeren. Dit is nodig vanwege het feit dat moslimjongeren meestal in deze leeftijdscategorie in een identiteitscrisis terechtkomen waardoor ze onbewust en onachtzaam omgaan met hun relatie met Allah en zijn bevelen. Daarom krijgen ze ook op een rationele wijze lessen in de geloofsleer. Ze krijgen ook tafsir en hadith lessen om hiermee kennis te maken met de goddelijke openbaringen.

Daarnaast krijgen ze natuurlijk lessen in gedragsleer, de rituelen en islamitische geschiedenis. Ze leren niet alleen hoe ze de islam moeten beleven en toepassen in hun leven, maar ze krijgen in de geschiedenislessen ook meteen een beeld van de juiste rolmodellen uit de islamitische beschaving. Tevens weten ze aan de hand van deze lessen hoe de islam tot de dag van vandaag is gekomen, hoe glansrijk de islamitische beschaving is en welke ontwikkelingen de moslims hebben ondergaan door de eeuwen heen

 

Volwassenonderwijs

Madrasah Darul-Erkam biedt ook een basiscursus aan de volwassenen waarin een inleidend studieprogramma wordt gehanteerd voor degenen die vertrouwd willen raken met de basisprincipes van de islam en een aantal hieraan gerelateerde onderwerpen. Het doel van dit inleidende studieprogramma is de moslims, in het bijzonder de jongeren, informeren over hun religieuze verantwoordelijkheden. Tevens is het de bedoeling om religieuze bewustzijn te creëren onder de moslims.

Dit onderwijs is in 6 modules verdeeld waarvan elk weer uit vijf seminars bestaat. De volgende thema’s worden per module aangeboden: theologie, rituelen, ethiek, koran & hadith, islamitische geschiedenis en moderne islamitische wereld.

 

Arabische Taal

Madrasah Darul-Erkam biedt ook een basiscursus aan degenen die de Arabische taal willen leren. De lessen bestaan uit grammatica, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. Het doel is om uiteindelijk de Koran in het Arabisch te kunnen begrijpen. Daarnaast wordt de leerling in staat gesteld om basale conversaties te voeren en te begrijpen in het Arabisch.

 

Sociale activiteiten

Het onderwijsinstituut biedt niet alleen onderwijs, maar streeft ook naar sterke banden onder de moslims. Dit probeert ze te verwezenlijken door sociaal gemeenschappelijke rituelen en activiteiten uit te voeren zoals de vrijdagpreek en het gebed. De vrijdagpreek wordt in het Arabisch en Nederlands gegeven. Daarenboven houdt het onderwijsinstituut wekelijks lezingen en bijeenkomsten met een warme sfeer en lekkere traktaties. Tenslotte worden er sport en entertainment georganiseerd voor de kinderen en jongeren.