Klas 1

Het onderwijs in ons onderwijsinstituut is onderverdeeld in vijf klassen. Klas 1 is de kleuterklas een heeft les op de woensdagen van 15:00 uur t/m 17:00 uur. Hier krijgen de kinderen van 4-6 jaar spelenderwijs islamitische opvoeding en onderwijs. Ze maken kennis met de beginselen van de islam, zoals de pilaren van islam en iman, de kleine rituele wassing en de handelingen in het gebed. Daarenboven leren ze het Arabische alfabet en een aantal smeekbedes en korte hoofdstukken uit de koran. Door middel van leerzame spelletjes en gedichten wordt er een warme sfeer gecreëerd zodat de kleuters een aangenaam gevoel krijgen voor het onderwijsinstituut. Dit is heel erg belangrijk voor hun verdere studieloopbaan aan ons onderwijsinstituut. De lessen van deze klas worden niet in ons schoolgebouw gegeven, maar in een nabijgelegen gymzaal waar ze genoeg ruimte hebben om spelend te leren.

 

Klas 2

Deze klas bestaat uit leerlingen van 7-10 jaar. De meisjes hebben les op zaterdagen van 10:00 uur t/m 15:00 uur en de jongens op zondagen van 10:00 uur t/m 15:00 uur. Deze groep leert de Arabische leesregels en krijgt een gestructureerd onderwijs in de recitatie en memorisatie van de koran. Bovendien leren de kinderen in deze groep de geloofsfundamenten, gedragsleer, het gebed en de reiniging. Ze krijgen ook leuke lessen over de verhalen uit de koran en de hadith. Hiermee wordt een sterke band gecreëerd tussen de kinderen en de islam.  

Er is een lesboek ontwikkeld voor de Arabische leesregels en fonetiek. Met dit lesboek kunnen de kinderen op een gemakkelijke manier de leesregels leren om daarna de koran op een juiste manier te kunnen reciteren conform de regels van de fonetiek. Daarnaast is voor deze groep het lesboek Ik leer de islam 1 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

1. Fundamenten van de geloofsleer ('aqida)

2. Basale facetten van de gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Relevante voorschriften onder andere over reiniging en gebed (fiqh)

4. Biografie van de profeet Mohammed en de levensverhalen van de profeten (sira en qasas al-Nabiyyin)

5. Arabische letters leren schrijven en basale woordenschatkennis

6. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a en hifz)

 

Klas 3

In deze klas zitten de leerlingen van 11-13 jaar. De meisjes hebben les op zaterdagen van 10:00 uur t/m 15:00 uur en de jongens op zondagen van 10:00 uur t/m 15:00 uur. In deze groep gaan de kinderen verder met de recitatie en memorisatie van de Koran. Daarnaast verdiepen ze zich iets meer in de geloofsfundamenten, gedragsleer, de reiniging en het gebed. Bovendien leren ze de voorschriften van vasten. De leerlingen maken ook kennis met de voorschriften van de grote rituele wassing en de menstruatie. Daarnaast bestuderen ze uitvoerig het leven en de uitspraken van de geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Voor deze groep is het lesboek Ik leer de islam 2 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

1. Fundamenten van de geloofsleer ('aqida)

2. Basale facetten van de gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Relevante voorschriften onder andere over reiniging, gebed, vasten en de grote zonden (fiqh)

4. Biografie van de profeet Mohammed (sira)

5. Veertig hadith met uitleg (arba'in hadith)

6. Arabische taal: schrijfvaardigheid en basale woordenschatkennis en conversaties

7. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz

 

Klas 4

Deze groep is voor de leerlingen van 14-17 jaar. De jongens hebben les op zaterdagen van 17:00 uur t/m 21:00 uur en de meisjes op zondagen van 17:00 uur t/m 21:00 uur. In deze groep wordt de leerstof iets uitgebreider. De leerlingen worden wijs gemaakt over hun ware identiteit om hiermee bewustzijn te creëren onder deze jongeren. Dit is nodig vanwege het feit dat moslimjongeren meestal in deze leeftijdscategorie in een identiteitscrisis terechtkomen waardoor ze onbewust en onachtzaam omgaan in hun relatie met Allah en zijn bevelen. Daarom krijgen ze ook op een rationele wijze lessen in de geloofsleer. Ze worden geïntroduceerd tot de tafsir- en hadithlessen om hiermee kennis te maken met de goddelijke openbaringen.

Daarnaast krijgen ze lessen in gedragsleer, de rituelen en islamitische geschiedenis. Ze leren niet alleen hoe ze de islam moeten beleven en toepassen in hun leven, maar ze krijgen in de geschiedenislessen ook meteen een beeld van de juiste rolmodellen uit de islamitische beschaving. Tevens weten ze aan de hand van deze lessen hoe de islam tot de dag van vandaag is gekomen, hoe glansrijk de islamitische beschaving is en welke ontwikkelingen de moslims hebben ondergaan door de eeuwen heen. Voor deze groep is het lesboek Ik leer de islam 3 ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

1. Geloofsleer ('aqida)

2. Gedragsleer en omgangsvormen (akhlaq en adab)

3. Voorschriften van de rituelen en de dagelijkse regels (fiqh)

4. Hadith met uitleg (selecties uit Riyad al-Salihin en Sahih al-Bukhari) 

5. Islamitische geschiedenis & beschaving (tarikh en hadara)

6. Arabische taal: grammatica, spreek- en schrijfvaardigheid 

7. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz

 

Klas 5

Ons onderwijsinstituut biedt in dit eenjarige studieprogramma een intensieve opleiding over de islamitische wetenschappen. Deze klas heeft les op vrijdagen van 18:00 uur t/m 21:00 uur. Het doel van dit studieprogramma is de moslims bevorderen in de kennis over de islamitische wetenschappen en om de mogelijkheid te bieden tot een diepere studie van de islamitische wetenschappen. De toegangseisen voor deze opleiding zijn dat de deelnemer volwassen is en over een gedegen taalkennis van het Nederlands beschikt. Daarnaast zijn er geen eisen over de voorkennis van de deelnemer, omdat het studieprogramma van nul begint. Het is belangrijk om te weten dat dit studieprogramma op academisch niveau wordt verzorgd en dat het niet vergelijkbaar is met een lezing of eenvoudige cursus. Het gaat hier namelijk om een wetenschappelijke studie waarin je wordt klaargestoomd voor een vervolgopleiding (klas 6). Degenen die dit studieprogramma succesvol afronden, krijgen met de toestemming van de docent toegang tot de vervolgopleiding (klas 6).   

Voor deze klas is het handboek Inleiding tot de islamitische wetenschappen ontwikkeld waaruit de volgende vakken worden gedoceerd:

  1. Geloofsleer, kalam en logica ('aqida, 'ilm al-kalam wa al-mantiq
  2. Rechtsleer en de methodologie ervan (fiqh wa usul al-fiqh), volgens de vier wetscholen
  3. Gedragsleer ('ilm al-akhlaq)  
  4. Inleiding tot de Koran- en Hadithwetenschappen
  5. Islamitische geschiedenis & beschaving (tarikh en hadara) gebaseerd op diverse Arabische, Ottomaans-Turkse en Engelse literatuur
  6. Arabische taal (sarf, nahw, imla en mukalama) [Dit is een permanent vak gedurende het hele studiejaar]
  7. Koranrecitatie en -memorisatie (qira'a, tajwied en hifz) [Dit is een permanent vak gedurende het hele studiejaar]

 

Klas 6

De studenten van dit studieprogramma worden geselecteerd uit degenen die het studieprogramma van klas 5 succesvol hebben afgerond. Daarnaast zijn er andere toegangseisen die in overleg met de docent besproken zullen worden. De mogelijkheid om deel te nemen aan dit studieprogramma geldt alleen voor de heren. Deze geselecteerde studenten krijgen kosteloos toegang tot de vervolgopleiding waarin ze onder begeleiding van de docent uit verschillende meesterwerken de islamitische wetenschappen grondig zullen bestuderen. Aansluitend op elke wetenschapsdiscipline zal er ook een seminar worden gegeven met betrekking tot de bronnenleer en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast zullen er ook seminars aangeboden worden voor pedagogiek, didactiek en spreekvaardigheden. De lessen van dit studieprogramma worden in zeer kleine groepen verzorgd en de duur van dit programma kan variëren van 4 tot 7 jaar afhankelijk van de inzet van de student. Na het succesvol afronden van dit intensieve studieprogramma zal de student in aanmerking komen voor een algemene ijāza in de islamitische wetenschappen.

 

Leermiddelen

De lesmaterialen en lesprogramma's van elke klas zijn pedagogisch verantwoord en voorzien van opdrachten. Elke klas heeft zijn eigen curriculum, rooster, toetsmatrijs, lesmaterialen en toetsen. Er worden diverse toetsingsvormen gehanteerd: schriftelijke en mondelinge toetsen, presentaties, verslagen. Er worden ook wekelijks opdrachten als huiswerk opgegeven in de digitale leeromgeving Socrative. Deze worden thuis gemaakt door de leerlingen en vervolgens in de les besproken met de docent(e). 

Lezingen en sociale activiteiten

Ons onderwijsinstituut biedt niet alleen onderwijs, maar streeft ook naar sterke banden onder de moslims. Dit proberen we te verwezenlijken door sociaal gemeenschappelijke rituelen en activiteiten uit te voeren met onze leerlingen. Daarnaast houdt het onderwijsinstituut wekelijks lezingen en bijeenkomsten met een warme sfeer en lekkere traktaties. Ten slotte worden er sport en entertainment georganiseerd voor de leerlingen en studenten van ons onderwijsinstituut.