Instituut voor onderwijs en opvoeding

 

Organisatieprofiel
Stichting Madrasah Darul-Erkam beoogt de verbetering van de moslimgemeenschap en streeft naar een begaafde moslimjeugd. Om deze nobele doelen te realiseren verzorgt Madrasah Darul-Erkam onderwijs op het gebied van religie, taal en geschiedenis. Aan dit onderwijsinstituut kunnen dames en heren volledig gescheiden onderwijs volgen.

Madrasah Darul-Erkam faciliteert dit onderwijs sinds 2013 en is actief bezig geweest om godsvrucht en bewustzijn te wekken in de islamitische gemeenschap. Gedurende deze tijd heeft het onderwijsinstituut niet alleen opleidingen en lezingen aangeboden, maar ook een compleet nieuw onderwijssysteem opgezet met haar eigen onderwijsprogramma’s en lesmaterialen voor elke leeftijdscategorie. Ons onderwijsinstituut telt momenteel ongeveer 250 leerlingen.  

Het onderwijsinstituut benadrukt het Nederlands als voertaal om het islamitische onderwijs zo optimaal en toegankelijk mogelijk te maken aan een ieder in de Nederlandse samenleving. Bovendien heeft onze onderwijsinstelling een uitgebreide collectie aan islamitische kennis online beschikbaar gesteld op deze website om de relevante kennis toegankelijk te maken voor de Nederlandse samenleving. Hiervoor kunt u terecht bij 't Kennisatelier in het bovenstaande menu.

Oprichter en directeur

Enes Ulusoy is historicus, onderwijsprofessional, docent islamitische wetenschappen en schrijver. Hij is geboren en getogen in Heemskerk. Hij heeft op jonge leeftijd de religieuze basiskennis meegekregen binnen de familie en heeft jarenlang intensieve privé lessen gevolgd van verschillende imams aan de lokale moskeeën. Hij heeft ook op meerdere islamitische kostscholen gezeten.

Hij heeft op jonge leeftijd zijn studie van de islamitische wetenschappen en de Arabische taal voortgezet en heeft bij verschillende geleerden naast de instrumentele wetenschappen lessen gevolgd in tafsir, hadith, fiqh en kalam. Hij heeft zowel mondelinge als schriftelijke toestemmingen ontvangen van diverse geleerden om islamitisch onderwijs te verzorgen.

Na zijn techniekopleiding heeft hij drie jaar als natuurkundedocent gewerkt in het voortgezet onderwijs. Parallel daaraan heeft hij zijn academische opleiding vervolgd op het gebied van literatuur, religie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn universitaire bachelor heeft hij zich tijdens zijn masteropleiding gespecialiseerd in History of the Middle East. Daarna heeft hij met een post-master in Education and Teaching zijn eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Hij heeft twee jaar als geschiedenisdocent en een jaar als docent Arabische taal en cultuur gewerkt en is nu werkzaam als onderwijskundige en docent. Hij spreekt Turks, Engels, Arabisch en Nederlands.

In 2013 heeft hij de islamitische school Madrasah Darul-Erkam opgericht waar hij nog steeds de directeur van is en lessen verzorgt aan jong en oud. Hij heeft vele preken, lezingen, seminars gegeven en artikelen geschreven die gepubliceerd zijn op deze website. Hij heeft daarnaast onder andere de volgende boeken geschreven:

 • Ik leer de Koran lezen
 • Ik leer de islam 1 (coauteur)
 • Ik leer de islam 2
 • Ik leer de islam 3
 • Inleiding tot de islamitische wetenschappen
 • Basisteksten islamitische wetenschappen
 • Verhandelingen in didactiek & pedagogiek
 • Het levenselixer van de contemporaine moslim 
 • Hedendaagse juridische kwesties
 • Oogopeners
 • De redder uit de vallei in de hel