OPDRACHTEN:

1. Wie is Omar Ibn al-Khattab ?

2. Wat vroeg de vreemdeling aan de geliefde profeet Mohammad vrede zij met hem ?

3. Welke 5 punten herken je in het antwoord die de geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem gaf aan de vreemdeling ?

4. Zoek op wat het woordje ‘verbazen’ betekent ?

5. Noem de 6 punten van Imaan.

6. Wat betekent Ihsaan?

7. Weten de mensen wanneer het laatste uur zal plaatsvinden ?

8. Wie weet wanneer het laatste uur zal plaatsvinden ?

9. Noem één teken van het laatste uur.

10. Wie was de vreemdeling die de vragen stelden aan de geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem?

11. Schrijf een paar dingen op die jij hebt geleerd uit deze Hadith.

 

Veel succes!